NL | FR | EN

POWERTEC

analyze, Perform & Improve

HOME | CONTACT | LOGIN

Voordelen

De aloude wijsheid 'meten is weten' vormt de bestaansreden van een analyse-systeem als Powertec. Een wondermiddel dat renners in een tijdspanne van enkele maanden plots beter doet presteren, is Powertec echter niet. Door het rationaliseren van de trainingsarbeid manifesteren de voordelige effecten van Powertec zich deels na 6 maanden en volledig na 12 maanden. Een goede lichamelijke conditie is een absolute voorwaarde voor goede prestaties. Maar wedstrijdprestaties worden nog door heel wat andere factoren dan lichamelijke conditie beïnvloed: de weers-omstandigheden, de tactiek van de eigen ploeg en die van de tegenstanders, de kwaliteit van het materiaal, de mentale sterkte van de renner en ...de factor geluk.

In vergelijking met de reeds bestaande ‘klassieke’ inspanningstesten biedt een Powertec een aantal belangrijke voordelen:

 • De berekening van de vermogenslimiet Power at Steady State (PSS);  het maximumvermogen dat de renner zou kunnen bereiken gedurende 5 min.
 • Het is een eenvoudig werkbaar instrument dat dagelijks te gebruiken is en geen medische bijstand (zoals lactaattesten) vereist.
 • Het resultaat is onafhankelijk van de inspanningsvorm. Zowel trainingen op de weg, rollen, achter de derny als wedstrijden kunnen worden geanalyseerd.
 • Powertec meet de vermogenslimiet over tijdsintervallen van 30 min (als de sessie minder is dan 4 uur) of over intervallen van 1 uur (als de sessie langer duurt dan 4 uur). Er wordt dan een lineaire trendlijn van de vermogenslimiet PSS getoond, gemiddeld over de hele sessie.
 • Men kan een overzicht per week, maand of jaar opvragen, zodat men de resultaten over een langere periode kan vergelijken.
 • Aan de hand van de evolutie van de PSS-waarden ten opzichte van de geleverde trainingsintensiteit (Wdur = weighted duration, gewogen duur) kan men het optimale trainingsvolume berekenen. Met andere woorden, hoeveel kan of moet een renner trainen en  aan welke intensiteit om een verbetering of  stagnatie van de conditie te krijgen? Anderzijds kan je na een periode van ziekte of blessure kijken hoe groot de conditionele terugval is en zo een realistische revalidatie vooropstellen.
 • Wat gebeurt er als je bepaalde veranderingen doorvoert, bijvoorbeeld meer souplesse, meer specifieke trainingsblokken, verandering van de fietspositie,… Heeft dit een weerslag op het vermogen? Zien we een tendens? Aan de hand van de Powertec-analyse kan men hier een direct resultaat bekomen en kijken of het een positief of negatief effect heeft op het vermogen van de renner.

Powertec laat toe zowel op korte als middellange termijn een aantal belangrijke vaststellingen te doen.

Op korte termijn kan je met Powertec inschatten: 

 • Hoe hard een renner heeft getraind;
 • Over welke kwaliteiten de renner beschikt (potentieelbepaling);
 • Wat de specialiteit van een renner is. Powertec helpt om het type renner te bepalen (spurter, klimmer, etc.)

Op middellange termijn kan je met Powertec: 

 • Trainingschema’s gericht bijsturen;
 • De fysieke topconditie van een renner inschatten;
 • Nagaan waarom een renner minder goed presteert of zich minder goed voelt. Met Powertec kan ingeschat worden of dit te maken heeft met een conditioneel probleem of dat er externe factoren in het spel zijn.

Deze aspecten kunnen pas na een jaar echt worden afgeleid omdat pas dan voldoende gegevens voor handen zijn om de nodige vergelijkingen te kunnen maken. Na een half jaar kan men wel al een eerste indicatie zien. Na een jaar worden de korte en middellange termijn wel anders bekeken. Je hebt dan immers referentie-waarden van het volledige jaar beschikbaar. Met andere woorden, je kent de basis- en topconditie. Op die manier kan je na de winter, ziekte of blessure perfect bepalen waar de renner zich conditioneel bevindt.